Wolf Expedition 2017

Wolf Expedition 2017

Nazwa: Warsztaty Wolf Expedition 2017

Miejsce: LKP Lasy Bieszczadzkie

Czas: 18-25 lutego 2017 r.

Obóz naukowy „Wolf Expedition 2017” odbywał się w terminie 18-25 lutego na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” (w skład którego wchodzą nadleśnictwa: Stuposiany, Lutowiska, Baligród i Cisna), a także Nadleśnictwa Komańcza.

Wolf Expedition jest corocznym projektem badawczym, który w 2017 roku odbył się po raz czternasty. Celem badań jest inwentaryzacja dużych drapieżników ze szczególnym uwzględnieniem wilka (Canis lupus L.) oraz ustalenie dynamiki zmian liczebności tej populacji na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie”. Dodatkowym elementem było szkolenie studentów i pracowników PGL LP z zakresu tropienia drapieżników oraz prowadzenia badań naukowych.

Inwentaryzacja opiera się na czterech głównych filarach: tropieniu śladów na transektach, stymulacji wokalnej, obserwacji osobników w terenie oraz identyfikacji ofiar drapieżnictwa. Uczestnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy robocze codziennie patrolowali wyznaczone obszary w poszukiwaniu śladów obecności i przemieszczania się drapieżników. Zebrane informacje nanosili na formularze terenowe pozwalające na codzienną aktualizację mapy zbiorczej populacji wilków na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie”.

Inwentaryzacja poprzedzona była szczegółowym szkoleniem obejmującym zagadnienia biologii i tropienia wilków, stosowanej metodyki oraz bezpieczeństwa w terenie.

Pierwsze dni obozu towarzyszyła nam typowa zima w Bieszczadach – śnieg w górach i śnieg padający z nieba. Jednak każdego dnia robiło się coraz cieplej i w połowie obozu już nie śnieg a deszcz obserwował nasze zmagania. Końcówka obozu  to już tropienie na błocie i ewidentne pożegnanie się z zimą.

Ostatniego dnia obozu nastąpiło podsumowanie zgromadzonych wyników obserwacji terenowych, analiza zmian liczebności populacji na badanym terenie oraz przygotowanie końcowego raportu.

Rezultatem projektu badawczego Wolf Expedition 2017 jest uaktualnienie informacji o stanie populacji wilków na terenie LKP „Lasy Bieszczadzkie”, zachowanie ciągłości badań prowadzonych od 14 lat oraz intensywne szkolenie naukowo-terenowe studentów i pasjonatów przyrody.

Tegorocznym sponsorem głównym naszego obozu było Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (www.buligl.pl). Oprogramowanie do prac terenowych przekazała firma TAXUS IT Sp. z o. o. (www.taxusit.com.pl).

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail”]