Wolf Expedition 2019

Wolf Expedition 2019

Na początku 2019 rok, już po raz szesnasty, w Polańczyku odbył się Wolf Expedition. Studenci z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, wraz z kolegami i koleżankami z UP w Poznaniu i UR w Krakowie zebrali się aby razem tropić wilki. Po szkoleniu na temat biologii i ekologii wilka, prowadzonego przez Adama Gełdona z Nadleśnictwa Spychowo, podzieleni na małe grupy wyruszyli w teren aby przeczesać najdalsze krańce nadleśnictw Baligród, Cisna, Komańcza, Lutowska i Stuposiany. Całość potrwa od 16 do 23 lutego, a oprócz części terenowej odbędą się prelekcje Pana Edawrda Marszałka i Tomasza Kałamarza z RDLP Krosno oraz Huberta Fedynia z RDOŚ Rzeszów. Dołączy do nas również firma TAXUS SI z prezentacją nt. najnowszych technik liczenia zwierzyny.

Patronat merytoryczny nad Wolf Expedition sprawuje prof. Henryk Okarma. Patronat honorowy objęli: Małgorzata Golińska Główny Konserwator Przyrody, Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz prof. dr hab. Henryk Żybura Dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.

Tegoroczni darczyńcy, bez których cała akcja by się nie odbyła, to: PGL Lasy Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz firma TAXUS IT.

Organizatorami warsztatów jest Koło Młodych SITLID działające w ramach Koła Naukowego Leśników WL SGGW.

Tegoroczni uczestnicy to:

Adrianna Niedzielska
Agnieszka Śliwińska
Hubert Sobowicz
Marta Jakiel
Tomasz Krokowski
Maciej Leńczuk
Agnieszka Stradza
Izabela Mruk
Paulina Nawrocka
Aleksandra Giedrowicz
Beata Konowrocka
Małgorzata Godlewska
Aleksy Jakimowicz
Olga Chrzanowska
Monika Południak
Marta Koncewicz
Bartosz Gierlik
Mateusz Lipski
Sylwia Błędek
Piotr Skwarek
Aleksander Dębiński
Katarzyna Łuksza
Martyna Majda
Filip Soja
Jakub Suchodolski
Maksym Szempliński
Agata Piwowarska
Maja Karolewska
Rafał Jarecki
Przemysław Szmigiel
Agnieszka Kanabus
Radosław Kanabus
Patryk Ignatiuk
Marcin Ferdycz

Marta Anna Danielewicz
Arek Kantorski
Patrycja Hennik
Dominika Gancarczyk
Agnieszka Kulaga
Laura Konaszewska
Kamil Węglarski
Marcin Łaguna
Jan Głowacki
Krzysztof Rutkowski
Michał Rybicki
Anna Smugała
Dawid Furtak
Krzysztof Źródłowski
Łukasz Kuźniar
Julita Bujak
Kamil Dobrzański
Piotr Borczyński